ΕΥΡΩ : ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

f176c-dittatura_dell_euro

Το παρακάτω κείμενο με τον τίτλο «Ευρώ: Το Χρονολόγιο μιας Δικτατορίας» δημοσιεύτηκε στις 25 Ιούλη 2013 στο ιταλικό site πληροφόρησης nocensura.com.

Οι συντάκτες του κειμένου συνοψίζουν με την σειρά όλες τις ευρωπαϊκές συμφωνίες αλλά και τα πρόσωπα που από το 1981 μέχρι και σήμερα εκχώρησαν εθνική και νομισματική κυριαρχία της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΕΥΡΩ: ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

 ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΙΟΥΛΙΟΣ 1981

Η αυτονομία της νομισματικής κυριαρχίας που δόθηκε στην ιδιωτική Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 1981, με το διαζύγιο ανάμεσα στην Τράπεζα της Ιταλίας και στο Υπουργείο Οικονομικών που αποφασίστηκε από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Beniamino Andreatta (συμμετείχε τον Ιούνιο του 1992 στην Civitavecchia στην συνωμοσία κατά του ιταλικού Κράτους, που οργανώθηκε στην Βρετανία, στην θαλαμηγό της βασίλισσας), με μια απλή επιστολή στον τότε Διοικητή της Bankitalia Carlo Azeglio Ciampi (που ανταμείφθηκε με την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ακριβώς για αυτές του τις υπηρεσίες), με την οποία απάλλασσε την Κεντρική Τράπεζα από την υποχρέωση ν’ αποκτά εκείνους τους κρατικούς τίτλους που το Οικονομικών δεν κατάφερνε να διαθέσει στην αγορά.

Ο Enrico Letta, ο σημερινός υπηρέτης των τραπεζιτών, που τέθηκε ως αρχηγός της ιταλικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι «χάρη στο διαζύγιο του 1981, ανάμεσα σε Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζα της Ιταλίας, αληθινό ορόσημο της ιταλικής οικονομικής πολιτικής, ο τότε υπουργός Andreatta και ο Πρόεδρος Ciampi ανοίγουν, πράγματι, έναν νέο τομέα πολιτικών για τους δημόσιους λογαριασμούς ακριβώς σε μια περίοδο που η ιταλική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα βρίσκεται σε κίνδυνο. Με το διαζύγιο σταμάτησε ο στρεβλός μηχανισμός της εγγραφής από μέρους της Bankitalia τίτλων δημοσίου χρέους που δεν διατίθενται στην αγορά»

ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – 17 ΦΛΕΒΑΡΗ 1986, ο GIULIO ANREOTTI ως Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Craxi, υπογράφει την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ – 7 ΦΛΕΒΑΡΗ 1992, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου GIULIO ANREOTTI, o Υπουργός των Εξωτερικών GIANNI DE MICHELIS (Aspen Institute) και ο Υπουργός Οικονομικών GUIDO CARLI, υπογράφουν την Συνθήκη του Μάαστριχτ, παραδίδοντας την νομισματική κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Από το 1992 άρχισε η υποταγή της Ευρώπης στην Συνθήκη του Μάαστριχτ, που ως ιδέα συνελήφθη για να υποτάξει τα διάφορα έθνη σε μια ολοκληρωτική νομισματική δικτατορία στις υπηρεσίες των τραπεζικών συμφερόντων.

Άρθρο 107 της Συνθήκης του Μάαστριχτ

Στην άσκηση εξουσιών και στην εκπλήρωση της αποστολής και των καθηκόντων τους που αποδίδονται από την παρούσα Συνθήκη κι από το Καταστατικό του ΕΣΚΤ (Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών), ούτε η ΕΚΤ ούτε μια κεντρική εθνική Τράπεζα ούτε κάποιο μέλος των αντίστοιχων οργάνων λήψεως αποφάσεων μπορούν να ζητούν ή να δέχονται υποδείξεις από τους θεσμούς ή από τα κοινοτικά όργανα, από τις Κυβερνήσεις και από τα Κράτη-Μέλη ούτε από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό. Οι θεσμοί και τα κοινοτικά όργανα αλλά και οι Κυβερνήσεις των Κρατών μελών υποχρεούνται να σέβονται αυτήν την αρχή και να μην προσπαθούν να επηρεάσουν τα μέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ ή των κεντρικών εθνικών Τραπεζών στην εκπλήρωση των εργασιών τους.

Τα Κράτη που την υπέγραψαν παραιτούνται από την εθνική νομισματική κυριαρχία τους για να την δώσουν με το άρθρο 105 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

      Άρθρο 105Α της Συνθήκης του Μάαστριχτ

  1. Η ΕΚΤ έχει αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση νομίσματος στο εσωτερικό της Κοινότητας. Η ΕΚΤ και οι κεντρικές εθνικές Τράπεζες μπορούν να εκδίδουν νόμισμα. Τα νομίσματα  που εκδίδονται από την ΕΚΤ και από τις κεντρικές εθνικές Τράπεζες αποτελούν τα μοναδικά νόμιμα νομίσματα στην Κοινότητα.
  2. Τα Κράτη μέλη μπορούν να κόβουν μεταλλικά νομίσματα με την έγκριση της ΕΚΤ όσον αφορά τον όγκο των νομισμάτων.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ που οφείλεται στον ROMANO PRODI (Μπίλντερμπεργκ, Τριμερής Επιτροπή, Goldman Sachs,…), Εκχωρώντας την εθνική κυριαρχία στην ΕΚΤ (ιδιωτική τράπεζα της Φρανκφούρτης) ο Prodi δηλώνει ότι το ευρώ δημιουργήθηκε για να βοηθηθεί η Γερμανία. Για δημιουργηθούν τα Ηνωμένα Κράτη της Ευρώπης, προσαρτημένα στις ΗΠΑ, χρειαζόταν να γίνει η αρχή ακριβώς από την Γερμανία, που ήταν χωρισμένη στα δύο.

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου έφερε μια βαθειά οικονομική κρίση στη Γερμανία. Το ευρώ υποσχόταν όχι μόνο την επανεκκίνηση της γερμανικής οικονομίας, αλλά το ότι η Γερμανία θα γινόταν η πρώτη ευρωπαϊκή οικονομική δύναμη.

ΝΟΜΟΣ BIAGI / MARONI  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά, εκτός από τις ελεύθερες συναλλαγές, να είναι πιο ευέλικτη και η αγορά εργασίας. Μετά τον θάνατό του Biagi, ο Maroni τροποποιεί το νόμο του και τον κάνει ακόμη καλύτερο…

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ, υπογεγραμμένη από τον ROMANO PRODI και τον MASSIMO DALEMA εκχωρεί περαιτέρω ό,τι απέμενε από την πολιτική εθνική ανεξαρτησία στην ΕΚΤ.

ΣΥΝΘΗΚΗ VELSEN.  EUROGENDFOR: η νέα επικίνδυνη Αστυνομία της Ευρώπης, η νέα Γκεστάπο. Το κείμενο της συνθήκης Velsen υπογράφηκε με ομοφωνία και με μονάχα έναν απόντα.

«Τα μέλη του προσωπικού της EUROGENDFOR δεν θα μπορούν να υφίστανται κάποια δίωξη σχετική με την επιβολή δικαστικής απόφασης εις βάρος τους στο Κράτος που τα φιλοξενεί ή στο Κράτος που τα υποδέχεται για περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση των υπηρεσιών τους».

Οι άνδρες μιας ένοπλης δύναμης δεν υπόκεινται πλέον σε καταδικαστικές αποφάσεις της νομοθεσίας των χωρών. Μια στρατιωτική δύναμη που μπορεί να παρεμβαίνει μεταξύ Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Κάτω Χωρών και Πορτογαλίας.

Το μόνιμο Αρχηγείο έχει έδρα την Vicenza (Ιταλία).

Η EUROGENDFOR θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τους εξής σκοπούς:

Α) Εκτέλεση αποστολών για σκοπούς ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Β) Να εποπτεύει, να παρέχει συμβουλές, να καθοδηγεί και να παρακολουθεί τις κατά τόπους αστυνομικές δυνάμεις στην επιτέλεση των βασικών αποστολών τους- εδώ και η δραστηριότητα της ποινικής έρευνας.

Γ) Δημόσια εποπετεία, έλεγχος της κυκλοφορίας στους δρόμους, έλεγχος των συνόρων και δραστηριότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Δ) Δραστηριότηες έρευνας σε ποινικό επίπεδο, ανίχνευση εγκλημάτων, εντοπισμός ενόχων και οδήγησή τους στις αμόδιες δικαστικές αρχές

Ε) Προστασία των πολιτών και των αγαθών και διατήρηση της τάξης σε περίπτωση κοινωνικών αναταραχών.

ΣΤ) Εκπαίδευση των αξιωματικών της αστυνομίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 21 της Συνθήκης Velsen:

Το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων, των κτηρίων και των αρχείων

  1. Οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια της EUROGENDFOR θα είναι απαραβίαστα σε όλη την επικράτεια των Κρατών-Μελών.
  2. Οι αρχές των Κρατών-Μελών δεν θα μπορούν να εισέρχονται στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Διοικητή της EUROGENDFOR.
  3. Τα αρχεία της EUROGENDFOR θα είναι απαραβίαστα. Το απαραβίαστο των αρχείων θα επεκταθεί σε όλες τις πράξεις, την αλληλογραφία, τα χειρόγραφα, τις φωτογραφίες, τις ταινίες, τις καταγραφές, τα ντοκουμέντα, τα δεδομένα πληροφορικής, τα files, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο απομνημόνευσης δεδομένων που ανήκει ή κατέχεται από την EUROGENDFOR, όπου κι αν βρίσκεται στην επικράτεια των Μελών.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΕΜΣ)  – υπογεγραμμένο στις 19 Ιουλίου 2012

Με ένα κεφάλαιο 700 δισ ευρώ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι μια πραγματική οικονομική δικτατορία.

Λέγεται επίσης και Ταμείο Διάσωσης Κρατών. Αποτελείται από τις εισφορές των Κρατών-Μελών, που αποφασίζονται από την ΕΚΤ, και κατατίθενται στον ΕΜΣ από τις χώρες που συνεισφέρουν, που αποκτούν έτσι ένα καθεστώς οικονομικών εταίρων. Ως τέτοιοι μπορούν να ζητήσουν ένα δάνειο σε περίπτωση ανάγκης και να γίνουν ακολούθως οφειλέτες κι ως τέτοιοι να πληρώνουν τόκους επί πιστώσει. Η δικτατορική ρήτρα συνίσταται στην στέρηση του δικαιώματος ψήφου της χώρας που δεν εξοφλεί το χρέος της. Δεν πληρώνεις, δεν ψηφίζεις. Η Ιταλία θα πρέπει να δώσει 125 δισ ευρώ σε αυτό το ταμείο, που μεταξύ άλλων θα χρησιμεύσει για την διάσωση των τραπεζών!!!

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / FISCAL COMRACT (ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ) – Υπογεγραμμένο στις 29 Ιούλη 2012

Η ΕΕ των Τραπεζών ζήτησε την αλλαγή του Συντάγματος με την υιοθέτηση του Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού (που λέγεται και Δημοσιονομικό Σύμφωνο ή Fiscal Compact). Oι Αγορές θέλουν περισσότερη σταθερότητα. Το Κράτος για να μην δανείζεται θα πρέπει να κόψει όλα τα δημόσια έξοδα: υγεία, δημόσια εκπαίδευση, τριτογενείς υπηρεσίες, κτλ. Προφανώς όλα εις βάρος του Πολίτη.

ΣΥΜΦΩΝΟ ERF – υπογεγραμμένο στις 23 Αυγούστου 2012, ERF= EUROPEAN REDEMPTION FUND (Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξαγοράς Χρέους)

Οι αρχές του Κράτους-Μέλους εφαρμόζουν τα μέτρα που επιβάλλονται (από τις ευρωπαϊκές αρχές) και παρουσιάζουν στην Κομισιόν ένα σχέδιο ανάκαμψης και διακακνονισμού των χρεών προς έγκριση. Δηλαδή η εθνική Κυβέρνηση χάνει κάθε ισχύ στην λήψη αποφάσεων. Με άλλα λόγια το Κράτος στερείται τελείως της εθνικής του κυριαρχίας : μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε καθεστώς εποπτείας.

Μια πραγματική δικτατορία του ευρώ και της ΕΕ.

Πηγή: nocensura.com

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s