Η εκπροσώπηση του ΕΠΑΜ στο συνέδριο του γαλλικού PARDEM και η εισήγηση του Δ. Καζάκη

Οι συζητήσεις στο συνέδριο, αφορούσαν τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρώ και το ΝΑΤΟ, τις ανισότητες, την επισφάλεια, τη μαζική ανεργία, την ασφάλεια, τη συστηματική και οργανωμένη καταστροφή των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, την εργασία, την κοινωνική προστασία, τη δημόσια παιδεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, που κάτω από το νεοφιλελεύθερο ζουρλομανδύα, οδήγησαν στην πλήρη αναθεώρηση και ανατροπή της οργάνωσης της κοινωνίας και των πολιτικών θεσμών σε όλη την Ευρώπη. Αναζητώντας παράλληλα μέσα από τη συζήτηση μεταξύ των κινημάτων, τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές (Σύνταγμα, θέση των πολιτών, ρόλος των πολιτικών κομμάτων), που καθορίζουν τους κανόνες μιας πραγματικής δημοκρατίας όπου οι πολίτες θα είναι πραγματικά κυρίαρχοι.

Από τους εισηγητές στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα με το κοινό κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τη Γαλλία εκπροσώπησαν εκτός των άλλων οι Jacques Nikonoff και Joel Perichaud (Pardem), η Clémentine Langlois (Insoumis Démocrates) και εκπρόσωποι του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων (Serge Marquis, Véronique Rouillé και Annie Depret). Την Ιταλία ο Moreno Pasquellini (Programma -P101), τη Βρετανία ο Brian Denny (Trade Unionists Against the EU), την Ιρλανδία ο Anthony Coughlan και εκπρόσωπος του Brexit Party.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Lire l’article en français.

Read the article in English.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s