Make a donation to EPAM

Κινητήρια δύναμη του Ε.Πα.Μ. είναι ο ίδιος ο λαός. Τα μέλη του μετώπου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κινήματος μας, αλλά για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Πα.Μ., είναι απαραίτητη η οικονομική συνεισφορά όλων, όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ακόμα και το πιο μικρό ποσό, καθώς εκτός από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών μας και τις όποιες δωρεές φίλων και ενδιαφερομένων, το Ε.Πα.Μ. δε διαθέτει άλλους οικονομικούς πόρους. Οι κατά καιρούς κρατικές επιχορηγήσεις και τα μυστικά κονδύλια από μεγαλοεπιχειρηματίες δε βρίσκουν θέση στο Ε.Πα.Μ.. Απευθυνόμαστε στους απλούς ανθρώπους για να μας στηρίξουν στο μεγάλο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα που κάνουμε. Πάρε και εσύ θέση δίπλα μας, στήριξε μας! 

The United People’s Front (ΕPAΜ) depends on broad grassroots support for its success. Although the United People’s Front members form the backbone of the movement, financial support from all those able to contribute even the smallest amounts is imperative for its successful continuation. It must be borne in mind that the United People’s Front has no financial resources beyond member monthly subscriptions and public donations. Taxpayer funding for political parties and secret political donations from big business have no place within the United People’s Front. We are appealing to all of you to participate and to sustain us in our battle for self-determination and freedom. Take a stand and support us!

Le  peuple  grec  par  lui-même   constitue  la  seule  force  qui  donne  au  Front Unitaire et Populaire  (EPAM),  tous  les  moyens  pour  qu’il  puisse  continuer  sa  mission. Les  membres  du  Front  constituent  l’ âme  du  mouvement ,  mais,   pour  qu’ils  parviennent  à  continuer  sans  obstacle  à  leur  œuvre,  l’ existence  d’  une  contribution  économique,  même  minimum, de  tous  ceux  qui  ont  cette  possibilité,  est  indispensable.  Il  faut  savoir  que  le  Front Unitaire et Populaire  (EPAM)  ne  dispose  d’  autres  moyens,   à  part   les  contributions  de  ses  membres,   amis  et  autres  intéressés  par  notre  mission.  Les  subventions  gouvernementales  occasionnelles  et  les  fonds  secrêts  d’ hommes  puissants  ne  trouvent  pas  leur  place  dans  le  Front. Nous  faisons  appel  aux  gens  ordinaires pour  nous  soutenir  dans  la  grande  lutte  que  nous  menons  pour  notre  libération  nationale. Prenez place  auprès  de  nous! Soutenez-nous!

La forza motrice di E.Pa.M. è il popolo stesso. I suoi membri sono la spina dorsale del nostro movimento, ma per continuare il suo funzionamento è essenziale il contributo economico di tutti coloro che sono in grado di offrire anche una minima somma,  oltre agli abbonamenti mensili dei membri e le donazioni offerte dagli amici interessati. Oltre a questo, non ha altre risorse finanziarie. I contributi pubblici occasionali e i fondi segreti da uomini d’affari non trovano posto nell’E.Pa.M. Facciamo appello alle persone comuni di sostenerci nella grande lotta per la liberazione nazionale che stiamo facendo. Iscriviti anche tu accanto a noi, sostienici!

Treibende Kraft der EPAM ist das Volk selbst. Die Mitglieder der Front sind das Rückgrat unserer Bewegung. Damit aber die EPAM unbehindert weiter bestehen kann, ist der finanzielle Beitrag allderjenigen notwendig, die in der Lage sind, die kleinste Summe anzubieten. Denn über die Monatsbeiträge und die Spenden von Freunden und Interessenten hinaus, verfügt die EPAM über keine weiteren Geldmittel. Staatssubventionen und Geheimspenden haben in der Einheitlichen Volksfront keinen Platz. Wir wenden uns an die einfachen Menschen, um bei unserem nationalen Befreiungskampf Unterstützung zu finden. Nimm auch DU Stellung an unsere Seite, unterstütz uns!

spain

La fuerza motriz del Frente Popular Unitario (E.PA.M) es el pueblo mismo. Los afiliados forman su columna vertebral, pero para que el funcionamiento del Frente pueda seguir sin obstáculos sería muy necesaria la contribución económica de todos aquellos que tienen la posibilidad de ofrecer hasta la cantidad la más minima, dado que el E.PA.M no tiene otros recursos más que las suscripciones mensuales de sus miembros y de las donaciones. Las subvenciones estatales u otras donaciones secretas por parte de grandes empresarios no tienen ningún sitio en el seno del E.PA.M. Nos dirigimos al apoyo de la gente corriente. Donation.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s