ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΕ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

english

Εισήγηση του Πρέσβη Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου (*) στην Ημερίδα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 11 Μαρτίου και οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Νομικών Σπουδών, τον Καθ. Ηλία Κρίσπη και τον Κύκλο Διπλωματών

Όλοι μας γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές την ιστορία της ΕΕ και δεν θα ήθελα να την επαναλάβω εδώ. Αυτό που θα επιχειρήσω να αναπτύξω είναι μια γρήγορη περιγραφή των Συνθηκών της ΕΕ, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τα σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, και τέλος θα αναφερθώ σε προτάσεις για την επίλυση της κρίσης.

Αρχίζουμε με την Συνθήκη της Ρώμης του 1957 που δημιούργησε την ΕΟΚ και τα τέσσερα θεσμικά όργανά της: το Συμβούλιο Υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έξη ήσαν τα πρώτα Κράτη-Μέλη που έπρεπε να διαχειρισθούν την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργασίας, καθώς και την ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική).

(more…)

A brief historical view of the EU Treaties-Problems and Proposals for the solution of the Crisis

ελληνικά

Speech made by Ambassador Leonidas Chrysanthopoulos (*) at the Conference held at the University of Athens on March 11,2014 organized by the Institute of International Legal Studies by Professor Elias Crispis and by the Circle of Diplomats.

We all know in general terms about the history of the EU and I would not want to repeat it here. I will try to develop a brief description of the Treaties of the EU, the problems created, the situation of Greece and proposals for resolving the crisis.

The Treaty of Rome of 1957 created the EEC and its four institutional instruments, the Council of Ministers, the European Commission, the European Court of Justice and European Parliament. The original Member States were six which had to manage a free movement of goods, services, capital, labor and a common agricultural policy.

(more…)

COMUNICADO EPAM ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS

english

Frente del Pueblo Unido (EPAM) ha decidido participar en las elecciones al Parlamento Europeo.

 

EPAM fue fundado el 16 de julio de 2011, un año después de que Grecia fuera puesto en custodia por la troika de la UE, el FMI y el BCE, como partido político transversal, abierto a todos sin importar credo político o condición social. EPAM también participó en las elecciones nacionales de 2012 obteniendo unos 60,000 votos. Su Presidente, el economista y analista, Dimitris Kazakis, será la cabeza de la lista, que será anunciada el final de marzo.

(more…)

EPAM : COMUNICATO STAMPA SULLE ELEZIONI EUROPEE

english

EPAM  PARTECIPΕRÀ  ALLE  ELEZIONI  EUROPEE

Il Fronte Popolare Unito (EPAM) annuncia la sua decisione di partecipare alle elezioni Europee.

EPAM è stato fondato il 16 luglio 2011, un anno dopo che la Grecia è stata messa in custodia dalla troika (UE, FMI e BCE), come un partito politico trasversale aperto a tutti a prescindere dalle credenze politiche o lo stato sociale. EPAM ha anche partecipato alle elezioni nazionali del 2012 ottenendo 60.000 voti. Il suo segretario generale l’economista e analista Dimitris Kazakis sarà a capo della lista che verrà annunciata a fine marzo.

(more…)

BBC News : The Greek experiment – ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

english

7 Απριλίου, 2014
Gavin Hewitt, συντάκτης ευρωπαϊκών θεμάτων.

Η Ελλάδα παραμένει το εργαστήριο της Ευρώπης, ένα οικονομικό πείραμα.

Την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός της χώρας για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Δημήτρης Κούρκουλας, φέρεται να δήλωσε:. “Έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ μας, από το 2008 … είμαστε σε επτά συνεχόμενα χρόνια ύφεσης Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία. Ακόμη και στην Μεγάλη Ύφεση του 1929, η αμερικανική οικονομία ήταν σε ύφεση για μόλις τρία χρόνια. “

(more…)

A WARNING TO UKRAINE : Greece Confronts EU-Imposed Humanitarian Catastrophe

by Dean Andromidas

Why would anyone want to join the European Union? The only sane reason to join an association of nations would be to enjoy expanded economic benefits and democratic rights. Well, the EU offers neither. It is not only its moribund economy, with high unemployment,
collapsing living standards, etc., but it is now implementing a policy of mass murder.
The most obvious case is Greece, where the EU has turned a debt crisis into a humanitarian catastrophe.

(more)

Marc Faber : Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΔΥΝΑΜΗ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΧΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ

“Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και άλλες χώρες θα πρέπει σοβαρά να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ευρωζώνη”, σχολιάζει χαρακτηριστικά ο γνωστός αναλυτής.
Όπως εξηγεί “το καλύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα στον κόσμο είναι ένα: Μικρές χώρες, εθνικά νομίσματα και αποφυγή κάθε είδους μεγάλης ένωσης!”. (more…)