10 ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ την ΤΤΙP *

ΤΤΙΡ : Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση

Άρθρο της Le monde diplomatique

1. Μη σεβασμός των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επικυρώσει παρά δύο από τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), οι οποίες έχουν στόχο την προστασία των εργαζομένων. Από την πλευρά τους, όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει τους κανονισμούς που προωθεί η ΔΟΕ, η οποία είναι οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Η ιστορία δείχνει ότι η « εναρμόνιση », στην οποία οδηγούν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, τείνει να γίνεται (more…)

IS BBC OBJECTIVE?

Hundreds of protesters have gathered outside the BBC Broadcasting House in Belfast, expressing their concerns over what they see as “biased” reporting by the BBC on the current Israeli military offensive in Gaza.

At 8pm local time (19:00 GMT), a vigil was held to commemorate the victims of the violence, with the number of the dead currently over 450 people.

The protesters say that the BBC is pro-Israel in its reports. For instance, they say that the company provides little coverage of Palestinian solidarity protests in the UK.

Banners branded the BBC as “British Bulls**t Corporation” and called Israeli premier Benjamin Netanyahu “Antichrist.”

It comes almost a week after several anti-BBC protests took place across the UK: in London, Manchester, Liverpool, and Newcastle. The demonstrators were saying that the corporation is “duty-bound” to provide unbiased coverage.

Over the last week, widespread solidarity rallies have been taking place all over Europe, for example, in Vienna, Paris and London.

More than 70 Palestinians were killed Sunday in the most intense day of fighting in the nearly fortnight-long offensive in Gaza, taking the total number of Palestinians killed to over 400 (AFP reported the numbers spiraling over 450 people).

Source

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ – ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΟΥΣ

english : last call – the manifesto

Αυτή είναι παραπάνω από μια οικονομική και καθεστωτική κρίση: είναι μια κρίση πολιτισμού

ultima-llamada-v0-2-640x927Οι Ευρωπαίοι πολίτες, στη μεγάλη τους πλειονότητα, πιστεύουν ότι η σημερινή καταναλωτική κοινωνία μπορεί «να βελτιωθεί» (και πρέπει να το κάνει) στο μέλλον. Ταυτόχρονα, σημαντικό μέρος των κατοίκων του πλανήτη ελπίζουν ότι θα προσεγγίσουν τα δικά μας επίπεδα υλικής ευημερίας. Ωστόσο, το επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης επιτεύχθηκε μέσα από τη κατασπατάληση των φυσικών και ενεργειακών πόρων, και τη διάρρηξη των οικολογικών ισορροπιών της Γης.

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι κάτι νέο. Οι πιο διορατικοί ερευνητές και οι επιστήμονες εκπέμπουν στοιχειοθετημένα σήματα κινδύνου από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 του εικοστού αιώνα: αν συνεχιστούν οι παρούσες αναπτυξιακές τάσεις (στην οικονομία, στη δημογραφία, στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στη παραγωγή ρύπων και στην αύξηση των ανισοτήτων)   το πιο πιθανό αποτέλεσμα για τον εικοστό πρώτο αιώνα είναι η πολιτισμική κατάρρευση.

(more…)