PSI

Μελέτη της ATTAC δείχνει ότι η πολιτική διαχείριση​ς του ελληνικού χρέους της ΕΕ σώζει τις τράπεζες και όχι το λαό!

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ  ΑΤΤAC*  ΑΥΣΤΡΙΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  «ΔΙΑΣΩΣΗ», Iούνιος 2013

* ATTAC  : ένα διεθνές κίνημα για την δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη διάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας. 

Πρωτότυπο: http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2013/06/17/greek-bail-out-77-went-into-the-financial-sector.html

Από τον Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν καταβάλει 206,90 δισ. ευρώ σε 23 δόσεις για την λεγόμενη «Ελληνική Διάσωση». Ωστόσο δεν έχουν παράσχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ως προς την ακριβή χρήση αυτού του τεράστιου ποσού δημοσίου χρήματος. Γι αυτόν τον λόγο η ΑΤΤAC Αυστρίας εκπόνησε μελέτη σχετικά με το θέμα αυτό και κατέληξε στο συμπέρασμα : τουλάχιστον το 77% των χρημάτων διάσωσης αποδόθηκε αμέσως ή εμμέσως στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τα αποτέλεσματα αναλυτικά: (more…)

L’Obéissance aux Exigences de la Troïka et la Misère Advenue aux Services de Santé en Grèce: Lettre-Ouverte de Protestation au Gouvernement Grec

L’Obéissance aux Exigences de la Troïka et la Misère Advenue aux Services de Santé en Grèce: Lettre-Ouverte de Protestation au Gouvernement Grec

Au Premier Ministre de Grèce et Président de la Nouvelle Démocratie N.D., Monsieur Antonios Samaras

Copie au Président du PASOK, Monsieur Evangelos Venizelos

Copie au Président de la Gauche Démocrate, Monsieur Fotis Kouvelis

Copie au Ministre de la Santé, Monsieur Andreas Lykouretzos

 

Messieurs,

La présente représente une tentative d’Universitaires Hellènes, ainsi que de Médecins, pour proclamer le danger et vous montrer le précipice en ce qui concerne la situation actuelle de la Santé publique en Grèce.

Notre Patrie est conduite à l’instauration de l’état d’urgence et elle est attaquée continuellement et quotidiennement par des facteurs exogènes mais aussi endogènes, tandis que la situation se détériore au jour le jour.  Le gouvernement, obéissant à des pressions déraisonnables de la part de la Troïka, se focalise sur les obligations des citoyens envers l’État et semble oublier ou ignorer ses propres obligations envers les citoyens.  Le but du gouvernement devint l’austérité budgétaire brute et autodestructive, ainsi que la collecte confiscatoire des revenus chez une population déjà appauvrie, tandis qu’en parallèle, le rôle essentiel du gouvernement, pourtant bien défini par la Constitution c’est- à -dire la protection et la prospérité du citoyen, est totalement ignoré.

Ne soyons pas aveugle.  Nous savons tous ce qui se passe.  En trois années, les gouvernements divers des partis lesquels maintenant cogouvernent, ont « réussi » à réduire le PIB de 25%, et à conduire le Pays dans la dégringolade la plus profonde et de la plus longue durée de l’histoire du monde occidental.  Dans la même période, la dette publique explosa, passant de 109% à 170% du PIB, le chômage augmenta de 8% à 27%, le taux de chômage des jeunes détient désormais le record mondial de 58%, et le revenu familial diminua de plus de 40%, fait qui conduit à l’enregistrement d’une pléthore de familles et de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté.  Il mérite à noter que la fameuse « Implication du Secteur Privé-coupe de cheveux » (« haircut PSI »), laquelle finalement aggrava la dette nationale, tandis que le gouvernement la présentait et continue à la présenter comme une vaillance, fut effectuée au détriment des fonds de pension qui ont été recueillis à partir des cotisations des travailleurs et des retraités. (more…)

“Troika”-Mandated Austerity and the Emerging Health Care Crisis in Greece: An Open Letter to the Greek Government

 

“Troika”-Mandated Austerity and the Emerging Health Care Crisis in Greece: An Open Letter to the Greek Government

 

To the Prime Minister of Greece and President of New Democracy Party, Mr. Antonis Samaras

To the President of PASOK, Mr. Evangelos Venizelos

To the President of the Democratic Left, Mr. Fotis Kouvelis,

To the Minister of Health, Mr. Andreas Lykouretzos,

This letter is an attempt by Greek scholars and physicians to express their concern regarding the current, dire state of Health Care services in Greece.

Our country has fallen into a dismal state, and it is constantly challenged by extrinsic and intrinsic pressures, while the economic and social climate deteriorates further day by day. The Greek government, in total obedience to the irrational demands of the Troika, focuses on the obligations of the citizens towards the state, and seems to forget or ignore its own obligations towards its citizens. The Government has imposed a brutal and self-defeating fiscal austerity; in a confiscatory manner, it tries to collect extra revenue from an already impoverished and afflicted populace, while it neglects its main role, as specified by the Constitution: The Protection of the Rights and the Welfare of the Citizen Body.

In three short years, governments comprised of the current coalition parties have managed to reduce the country’s GDP by 25%, leading Greece to the deepest and longest-lasting economic depression in the history of the modern Western world. During the same period of time, the public debt expanded from 109% GDP to 170% GDP, unemployment rose from 8% to 27%, and youth unemployment now holds the world record at 58%.  Incomes have been reduced by more than 40%, leading to a record number of families and individuals living below the poverty line. It is worth noting that the famous “haircut” (PSI), presented by the Government as a notable achievement, ultimately increased the public debt, while raiding the reserves of pension funds, reserves that were gathered painstakingly by the contributions of workers and pensioners.  (more…)

Α. Ραγκούσης: Ιστορική Αναδρομή/Ανάλυση Δυναμικής Ελληνικού Χρέους

Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο Britannia Center του Λονδίνου στις 16 Μαρτίου 2013 στα πλαίσια των δράσεων του Ε.Πα.Μ. Λονδίνου.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση θεμάτων οικονομικής φύσεως όπως το δημόσιο χρέος και η πορεία του από το 1824 έως σήμερα, ο χαρακτήρας της Τράπεζας της Ελλάδος, η χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική του Ευρώ, οι όροι των μνημονίων, η δανειακή σύμβαση αλλά και στην ανάλυση γενικών όρων οικονομικής, όπως τα ομόλογα, τα CDS, τα Spreads, το PSI και το Share (Bond) Buyback (Επαναγορά Ομολόγων).

Η ομιλία αυτή στηρίζεται σε στοιχεία εκτενούς έρευνας του ομιλιτή και οι πηγές της έχουν αναγνωριστεί από το πανεπιστήμιο Cass Business School, City University London.

Θα ακολουθήσουν και άλλες διαλέξεις-ομιλίες σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σε πόλεις και ελληνοκυπριακές κοινότητες στα πλαίσια των δράσεων του Ε.Πα.Μ Λονδίνου (ως προς τις δεύτερες).

The only way-out: return to national currency

Within the euro, the Greek economy has no chance of recovery, let alone improvement

Did you get the message? We either consent to the selling out and dissolution of the country, for the benefit of the euro, the lenders and the oligarchy that ravaged this country for decades, or they will return us to the drachma. The message is so cynical, that is directed to the two major parties and the reserve forces around them. Unable to answer back, the leaders of Syriza and Independent Greeks, pulled the tail under the legs.

However, the dilemma is real in every sense. Within the euro, the Greek economy has no chance of recovery, let alone improvement. Today, this is becoming obvious, even to the most clueless. The country does not have the capacity to deal with her sovereign debt, in the same terms, as any other country: she is bound hand and foot, condemned into the euro grind.

(more…)

Here is the big deceit of the …successful PSI

Three important conditions (according to market criteria), which do not apply, prove why the debt reduction is nothing but a big lie

I imagine you have heard of the so called Greek debt write-down of 106billion Euros, thanks to the most …successful PSI of all times! This is how the real culprits of the biggest deceit against an entire nation celebrate, using the mask of ‘debt re-structuring’.  Of course, there is nothing successful about the PSI. Three conditions would need to apply, if the PSI were to be successful:

1)Markets, especially secondary markets, should  welcome the new bonds, issued to replace the old ones, with reasonable interest rates. Did this happen? No. Interest rates in the secondary market went down, but they still remain at record high, above 20%.This means that the markets see the new bonds’ issuing, as being in a state of default.

2) It should allow the country to quickly re-enter capital markets, as it happened in Uruguay in 2003, when the country re-entered the markets in 2-3 months, which is why its debt-restructuring was considered successful. Greece, is officially estimated to re-enter the markets after 2020. Though many analysts believe a more prudent estimate would be 2040. Imagine, what if the PSI was ..not successful!

3)It should bring a substantial, real reduction of debt in Greece. Not only this did not happen, but the very fact that Greece resorted to a new loan, much bigger than the seeming debt reduction, proves that no one can talk seriously about a successful PSI.

(more…)